O mne

Zrejme by ste v tejto časti očakávali informácie o mojich úspechoch vo fitness. Nie som však zástancom toho, že medaily určujú to, či je človek, ktorý sa venuje a pracuje v oblasti fitness úspešný či neúspešný. Úspešným je každý, kto sa rozhodol na sebe pracovať a niečo zmeniť. Každý jeden a bez rozdielu. Každý! Áno, aj ty, čo čítaš tieto riadky. Nie je to ,,iba tak” prečo si sa rozhodol hľadať niekoho na internete, kto Ti pomôže v tvojom rozhodnutí zmeniť svoje telo. A nielen to. Tento životný štýl Ti dá ďaleko viac ako len sexy krivky.

Časom pochopíš, že telo je iba bonus a najväčší progres, ktorý zaznamenáš bude ten, že vyformuješ predovšetkým svoje ,,ja”. Vnútorne. Naučíš sa milovať svoje telo na ceste za telom po akom si vždy túžil. To bude Tvoj najväčší úspech.

A takto pracujem s ľuďmi ja. Na pozadí ich fyzického progresu sa buduje pokora, zanietenie, sebavedomie, osobnostný rast a celková zmena k lepšiemu životnému štýlu.

V prípade, že hľadáš niekoho, kto z teba za týždeň, či dva spraví fitness superstar, tak nie si na správnej adrese.
Pri svojej práci spolupracujem s ľuďmi, ktorí majú záujem o trvalú zmenu a pochopenie kombinácie pohybu a správne nastavenej stravy ako životného štýlu. Krátkodobé diéty a nárazové cvičenie vo vysokej frekvencii nepatria do portfólia mojich služieb.